ធនធាន កូវីដ-19 (វីរុស ​កូ​រ៉ូ​ណា) របស់​ AADAP

សំណួរទាក់ទងនឹង កូវីដ-19

 

តើខ្ញុំអាចទទួលបានការធ្វើតេស្ត កូវីដ ដោយរបៀបណា?

 

Los Angeles – https://covid19.lacounty.gov/testing/

Orange County – https://occovid19.ochealthinfo.com/supersite

 

តើ ព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់អ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងការពារ កូវីដ?

8 យ៉ាងដែលត្រូវដឹងអំពីផែនការចាក់ថ្នាំបង្ការ

 

នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឬអនុម័តនៅឡើយទេ ដើម្បីការពារជំងឺ កូរ៉ូណា2019 (COVID-19) ។ តាមរយៈសហព័ន្ធប្រតិបត្ដិការ  Operation Warp Speed, ​​បានធ្វើការ ចាប់តាំងពី ការរាតត្បាតបានចាប់ផ្តើម ដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំង មួយរឺច្រើន ការពារ កូវីដ-១៩ ឆាប់បំផុត

តាម ដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទោះបី CDC មិនមានតួនាទីក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារ កូវីដ-១៩ ក៏ដោយ ក៏CDC បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាល និងដៃគូដើម្បីបង្កើតផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង នៅពេលមានវ៉ាក់សាំង។

ជាមួយនឹងលទ្ធភាព មួយរឺច្រើន នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ ដែលអាចប្រើបានមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ,

មាន ៨ ចំណុចដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីទីកន្លែងដែលគំរោងទាំងនោះកំពុងឈរ។

 

 1. សុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ គឺជាអាទិភាពកំពូល

 

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធានាថាវ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលដៃគូសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំង កូវីដ- ១៩ ensure the safety of COVID-19 vaccines.។

 

 1. វ៉ាក់សាំងជាច្រើនកំពុងត្រូវបានបង្កើតនិងសាកល្បង, ប៉ុន្តែ មានថ្នាំខ្លះអាចត្រៀមរួចជាស្រេចមុន ថ្នាំផ្សេង

-CDC កំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់លទ្ធភាពជាច្រើន។

 

CDC កំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូគ្រប់កម្រិតរួមទាំងសមាគមថែទាំសុខភាពលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ- ១៩ ដែលអាចបត់បែនបានដែលអាចផ្ទុកវ៉ាក់សាំង និងសេណារីយ៉ូផ្សេងៗគ្នា។ CDC បានទាក់ទង ជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីជួយរៀបចំផែនការរដ្ឋរបស់អ្នក។ មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋ កុលសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន និងដែនដីមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ ធ្វើឱ្យប្រាកដថា វ៉ាក់សាំងមានសំរាប់សហគមន៍។

 

 1. យ៉ាងហោចណាស់វ៉ាក់សាំង កូវីដ- ១៩ អាចត្រូវបានប្រើក្រោមការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ (EUA) ពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថអាមេរិក (FDA) ។

 

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់បន្ទាន់Emergency Use Authorization និងមើលវីដេអូ  video on what an EUA is

 1. ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងការពារ កូវីដ-១៩ នឹងមានកំណត់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០, ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់នឹង

បន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍និងខែបន្តបន្ទាប់។

 

គោលដៅគឺដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ- ១៩  ឱ្យបានឆាប់ ដរាបណាមានបរិមាណច្រើន។ ផែនការនេះគឺដើម្បីឱ្យមាន អ្នកផ្តល់ថ្នាំបង្ការ រាប់ពាន់កន្លែងដែលរួមមាន ការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិត, ឱសថស្ថានលក់រាយ, មន្ទីរពេទ្យ, និងមណ្ឌលសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសហព័ន្ធ។

ស្វែងយល់អំពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចាប់ផ្តើមវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយពួកគេ ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំង កូវីដ- ១៩  យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

 1. ដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់ ក្រុមខ្លះនឹងត្រូវបានណែនាំអោយចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ- ១៩ មុន

 

បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព និងអ្នករស់នៅមណ្ឌលថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងគួរតែត្រូវបានផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩  របស់អាមេរិក ខណៈពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ វ៉ាក់សាំងមានកំណត់។ CDC បានផ្តល់អនុសាសន៍នេះជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយផ្អែកលើអនុសាសន៍ពីគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាលើការអនុវត្តការចាក់ថ្នាំបង្ការ  recommendations from the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).  ។

 

ដោយរំពឹងថាការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩  មានកំរិត, ដំបូងទំនងជាអ្នកជំនាញបានចាប់ផ្តើម ធ្វើការក្នុងរដូវក្តៅស្តីពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងមានកំណត់ទាំងនេះដោយស្មើភាពប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និង តម្លាភាព។  វិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងវេជ្ជសាស្ត្រ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine gave input  បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ ACIP , ដែលបន្ទាប់មកបានកំណត់គោលដៅនិងគោលការណ៍សីលធម៌ set goals and ethical principlesដើម្បីដឹកនាំការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។

 

 1. ដំបូងបង្អស់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ ប្រហែលជាមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់កុមារទេ។

 

នៅក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលដំបូងសម្រាប់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ផ្សេងៗ មានតែមនុស្ស ពេញវ័យដែល មិនមានផ្ទៃពោះប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួម។ ទោះយ៉ាងណាការសាកល្បងព្យាបាលបន្តពង្រីកអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលរួម។ ក្រុមដែលបានណែនាំឱ្យទទួលថ្នាំបង្ការអាចផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគត។

 

 1. ការចំណាយនឹងមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង កូវីដ-១៩ ទេ។

 

វ៉ាក់សាំងដែលទិញជាមួយដុល្លារអ្នកជាប់ពន្ធអាមេរិកនឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រជាជនអាមេរិកដោយមិនគិតថ្លៃ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងនឹងអាចគិតថ្លៃរដ្ឋបាលសម្រាប់ការផ្តល់ឬចាក់វ៉ាក់សាំងទៅនរណាម្នាក់។ អ្នកផ្តល់ថ្នាំបង្ការអាចទទួលបានថ្លៃឈ្នួលនេះដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសាធារណៈឬឯកជនរបស់អ្នកជំងឺ ឬសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងដោយមូលនិធិសង្គ្រោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនិងសេវាកម្ម។

 

 1. ការរៀបចំផែនការវ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ កំពុងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលមានព័ត៌មានថ្មី។

CDC នឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រនេះតាមផែនការ ដែលបានគ្រោងទុក។

 

 

តើអ្វីទៅជា រោគសញ្ញាជាក់ស្តែង?

 

អ្នកដែលមានជម្ងឺ កូវីដ-១៩ មានរោគសញ្ញាជាច្រើនដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍រាប់ចាប់ ពីរោគសញ្ញាស្រាលរហូតដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ រោគសញ្ញាអាចលេចឡើងពី ២-១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់នឹងវីរុស។ អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាទាំងនេះអាចមានជម្ងឺ កូវីដ-១៩  ៖

 • ក្តៅខ្លួន ឬ ញាក់
 • ក្អក
 • ដង្ហើមខ្លីឬពិបាកដកដង្ហើម
 • អស់កម្លាំង
 • ឈឺសាច់ដុំឬឈឺខ្លួន
 • ឈឺក្បាល
 • បាត់បង់រសជាតិឬក្លិនថ្មី
 • ឈឺ​ក
 • ស្លេះឬហៀរសំបោរ
 • ចង្អោរឬក្អួត
 • រាគ

 

បញ្ជីនេះមិនរាប់បញ្ចូលរោគសញ្ញាដែលអាចកើតមានទាំងអស់ទេ។ CDC នឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីនេះនៅពេលយើងសិក្សាបន្ថែមអំពី កូវីដ-១៩ ។

រកមើលសញ្ញាព្រមានបន្ទាន់ * សម្រាប់ កូវីដ-១៩ ។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បង្ហាញសញ្ញាទាំងនេះសូមស្វែងរកការព្យាបាលបន្ទាន់៖

 • ពិបាកដកដង្ហើម
 • ឈឺជាប់រហូត ឬសម្ពាធក្នុងទ្រូង
 • ការភាន់ច្រឡំថ្មី
 • អសមត្ថភាពក្នុងការភ្ញាក់ ឬភ្ញាក់
 • ខៀវបបូរមាត់ ឬផ្ទៃមុខ

* បញ្ជីនេះមិនមែនជារោគសញ្ញាដែលអាចកើតមានទាំងអស់នោះទេ។ សូមទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកចំពោះរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរឬទាក់ទងនឹងអ្នក។

ទូរស័ព្ទទៅលេខ ៩១១ ឬទូរស័ព្ទទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក៖ ជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិករថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការថែទាំសម្រាប់អ្នកដែលមាន រឺអាចមាន កូវីដ-១៩។

 

តើខ្ញុំអាចរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

 

កុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់អាចទទួលបាន កូវីដ-១៩។

ខណៈពេលដែលកុមារតិចបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាមួយ កូវីដ-១៩បើប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សពេញវ័យ, កុមារអាចឆ្លងវីរុសដែលបណ្តាល ពី កូវីដ -១៩ អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺពី កូវីដ-១៩ និងអាចចម្លងវីរុសដែលបណ្តាល ពី កូវីដ-១៩ទៅអ្នកដទៃ។ កុមារ ដូចជាមនុស្សធំដែលមានជម្ងឺ កូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែមិនមានរោគសញ្ញាអ្វី នៅតែអាចចម្លងវីរុសនេះទៅអ្នកដទៃបាន។

 

កុមារភាគច្រើនដែលមានជម្ងឺ កូវីដ-១៩  មានរោគសញ្ញាស្រាលឬគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារខ្លះអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរពី កូវីដ  ១៩។ ពួកគេអាចនឹងត្រូវការការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ឬបំពង់ខ្យល់ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេដក ដង្ហើម។ ក្នុងករណីដ៏កម្រពួកគេអាចស្លាប់។

 

CDC និងដៃគូកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពជំងឺដ៏កម្រមួយ ប៉ុន្តែ ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង    កូវីដ-១៩ ចំពោះកុមារដែលហៅថារោគសញ្ញាជំងឺរលាកពហុប្រព័ន្ធក្នុងកុមារ (MIS-C) ។ យើងមិនទាន់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមាន MIS-C ហើយនរណាជាអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវា។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី MIS-C

 

ទារកអាយុក្រោម ១ ឆ្នាំនិងកុមារដែលមានជម្ងឺមូលដ្ឋានអាចងាយនឹងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពី កូវីដ-១៩  ។

 

ទារកអាយុក្រោម ១ ឆ្នាំអាចនឹងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពី កូវីដ-១៩ ។ កុមារដទៃទៀតដោយមិនគិតពីអាយុដែលមានស្ថានភាពសុខភាពខាងក្រោមអាចប្រឈមនឹងការកើនហានិភ័យ នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបើប្រៀបធៀបនឹងកុមារដទៃ ៖

 • ជំងឺហឺតឬជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
 • លក្ខខណ្ឌហ្សែនប្រព័ន្ធប្រសាទ ឬការរំលាយអាហារ
 • ជំងឺបេះដូងតាំងពីកំណើត
 • ភាពស៊ាំចុះខ្សោយ (ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយដោយសារស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់ឬការប្រើថ្នាំដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយ)
 • ភាពស្មុគស្មាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (កុមារដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកជាច្រើននៃរាងកាយដែលជារឿយៗពឹងផ្អែក បច្ចេកវិទ្យានិងការគាំទ្រសំខាន់ៗដទៃទៀតសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ)
 • ធាត់

 

បញ្ជីនេះមិនរាប់បញ្ចូលគ្រប់ស្ថានភាពមូលដ្ឋានដែលអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកុមារ។ នៅពេលមានព័ត៌មានបន្ថែម CDC នឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងចែករំលែកព័ត៌មាន អំពីហានិភ័យ នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមកុមារ។

 

ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមានជម្ងឺជាមូលដ្ឋានត្រូវប្រាកដថាពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកូនរបស់អ្នកអំពីហានិភ័យជាក់លាក់របស់កូនអ្នកពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ កូវីដ-១៩   ។

 

រោគសញ្ញាទូទៅបំផុតនៃជម្ងឺ កូវីដ-១៩  ចំពោះកុមារគឺក្តៅខ្លួននិងក្អក។

 

រោគសញ្ញានៃជម្ងឺ កូវីដ-១៩  គឺស្រដៀងគ្នាចំពោះមនុស្សធំនិងកុមារហើយអាចមើលទៅដូចជាជំងឺ ផ្តាសាយ, រលាកបំពង់ក ឬអាឡែរហ្សី។ រោគសញ្ញាទូទៅបំផុតនៃជម្ងឺ កូវីដ-១៩   ចំពោះកុមារគឺគ្រុនក្តៅនិងក្អក ប៉ុន្តែកុមារអាចមានរោគសញ្ញាឬរោគសញ្ញាណាមួយនៃជម្ងឺ កូវីដ-១៩    ៖

 • ក្តៅខ្លួនឬញាក់
 • ក្អក
 • ច្រមុះហៀរសំបោរ
 • បាត់បង់រសជាតិឬក្លិនថ្មី
 • ឈឺ​ក
 • ដង្ហើមខ្លីឬពិបាកដកដង្ហើម
 • រាគ
 • ចង្អោរឬក្អួត
 • ឈឺពោះ
 • នឿយហត់
 • ឈឺក្បាល
 • ឈឺសាច់ដុំឬឈឺខ្លួន
 • ការឃ្លានឬការបំបៅមិនបានល្អជាពិសេសទារកអាយុក្រោម ១ ឆ្នាំ

 

តើឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានហានិភ័យច្រើនជាងនេះឬទេ?

 

មនុស្សវ័យចំណាស់

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

 • ហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលមានជាមួយកូវីដ-១៩កើនឡើងទៅតាមអាយុ ដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ មានហានិភ័យខ្ពស់។
 • ស្ថានភាពសុខភាពមួយចំនួនក៏អាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។
 • អ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងហើយអ្នកដែលរស់នៅឬមកលេងជាមួយពួកគេត្រូវមានការប្រុង ប្រយ័ត្នដើម្បីការពារខ្លួនពី កូវីដ-១៩

 

ឧទាហរណ៍, មនុស្សក្នុងអាយុ ៥០ ឆ្នាំមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងមនុស្សដែលមានអាយុ ៤០ ឆ្នាំ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរមនុស្សដែលមានអាយុ ៦០ ឬ ៧០ ឆ្នាំ ជាទូទៅមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងមនុស្សដែលមានអាយុ ៥០ ឆ្នាំ។ ហានិភ័យធំបំផុតសម្រាប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពី កូវីដ-១៩   ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអាយុលើសពី ៨៥ ឆ្នាំ។

 

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាអ្នកដែលមាន កូវីដ-១៩  អាចត្រូវការ៖

 • ការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ
 • ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
 • បំពង់ខ្យល់ដើម្បីជួយឱ្យដកដង្ហើម
 • ពួកគេអាចនឹងស្លាប់ផងដែរ

អាយុកើនឡើងប្រថុយនឹងហានិភ័យសម្រាប់ ការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ

 • មនុស្សវ័យចំណាស់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការតម្រូវឱ្យស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ

ឬស្លាប់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជម្ងឺ កូវីដ-១៩។ នៅពេលដែលអ្នកកាន់តែចាស់ហានិភ័យនៃការចូលមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ កូវីដ-១៩ កើនឡើង។

 

លក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់អាចបង្កើនហានិភ័យ, កត្តាផ្សេងទៀតក៏អាចបង្កើនហានិភ័យរបស់អ្នក ចំពោះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដូចជាមានជម្ងឺមួយចំនួន។ តាមរយៈការស្វែងយល់ពីកត្តាដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យកើនឡើងអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពី ប្រភេទនៃការប្រុងប្រយ័ត្នដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានជម្ងឺជាមូលដ្ឋានអ្នកគួរតែបន្តអនុវត្តតាមផែនការព្យាបាលរបស់អ្នក៖

 • បន្តថ្នាំរបស់អ្នកហើយកុំផ្លាស់ប្តូរផែនការព្យាបាលរបស់អ្នកដោយមិននិយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។
 • ហោចណាស់មានការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំវេជ្ជបញ្ជានិងថ្នាំគ្មានវេជ្ជបញ្ជារយៈពេល៣០ថ្ងៃ។និយាយជាមួយ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអ្នកធានារ៉ាប់រងនិងឱសថការីអំពីការទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម (ឧទាហរណ៍,ច្រើនជាង៣០ ថ្ងៃ) នៃថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាបើអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកាត់បន្ថយការ ធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ឱសថស្ថាន។
 • កុំពន្យាពេលក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលបន្ទាន់ដោយ​សារ​កូវីដ-១៩។
 • នាយកដ្ឋានអាសន្នមានផែនការបង្ការការចម្លងរោគដើម្បីការពារអ្នកពីការទទួលបានការការពារប្រសិនអ្នកត្រូវការការថែទាំ។
 • ទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានកង្វល់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកឬប្រសិនបើអ្នកឈឺហើយគិតថាអ្នកអាចមានជម្ងឺនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ទាន់សូមទូរស័ព្ទ ៩១១ ភ្លាមៗ។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសូមទាក់ទងមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ឬមន្ទីរសុខាភិបាលដែលនៅជិតអ្នកបំផុតcommunity health center or health department.

 

ប្រសិនបើអ្នកមាន សត្វចិញ្ចឹម

 

សត្វចិញ្ចឹមមួយចំនួនតូចបានធ្វើតេស្ត៍វិជ្ជមានចំពោះវីរុសដែលបណ្តាលឱ្យមានជម្ងឺ COVID-១៩ ។ បច្ចុប្បន្ននេះហានិភ័យនៃសត្វចិញ្ចឹមរាលដាលដល់មនុស្សគឺទាប។